Služby

Jsme váš partner pro výzkumy:  
pro malé firmy i největší hráče

Zjistěte, jak naše služby mohou pozvednout vaši firmu - od strategie až po zákaznickou zkušenost.
analýza zákazníků

Pochopte vaše zákazníky

Jaké jsou problémy a potřeby vašich zákazníků? Na základě čeho se rozhodují a jak je pro ně důležitá cena? Dělejte informovaná rozhodnutí.
Napište nám

Vytěžte naplno potenciál trhu

Analýza chování zákazníků
Marketingový výzkum poskytuje podrobné informace o chování zákazníků na českém trhu. To zahrnuje jejich preference, nákupní chování a názory na produkty a služby. S pomocí těchto dat mohou firmy lépe pochopit zákaznické potřeby a upravit své marketingové strategie tak, aby lépe oslovily své cílové publikum.
Segmentace trhu
Důkladný marketingový výzkum také umožňuje firmám rozdělit trh na jednotlivé segmenty a určit, které skupiny zákazníků mají největší potenciál pro jejich produkty nebo služby. Tento přístup umožňuje firmám cílit své marketingové kampaně na specifické skupiny zákazníků, což vede ke zvýšení efektivity a úspěšnosti marketingových aktivit.
Konkurenční analýza
Marketingový výzkum je také klíčovým nástrojem pro konkurenční analýzu. Firma může získat ucelený pohled na trh, konkurenční výhody a nedostatky svých konkurentů a potenciální příležitosti pro své vlastní produkty nebo služby. To umožňuje firmám vyvíjet strategie, které jsou přizpůsobené trhu a konkurenci a výsledkem jsou lepší výsledky a ziskovost.
Test produktů & služeb

Otestujte si vaše produkty a služby

Otestuje si vaše produkty a služby před a během uvedení na trh. Je vše srozumitelné? Máte dobře nastavenou cenu a komunikaci? Je tento produkt vhodný pro trh?
Napište nám

Ověřtě vnímání vašich produktů a služeb ještě před uvedením na trh

TEST produktů a služeb
Hledáte způsob, jak otestovat svůj produkt nebo službu? Marketingový výzkum, který se specializuje na testování produktů a služeb na českém trhu, může být vaší odpovědí. Tato služba umožňuje získat přesné a cenné informace od potenciálních zákazníků, což vám umožní vylepšit svůj produkt nebo službu tak, aby lépe splňovaly jejich potřeby.
Zlepšení konkurenceschopnosti
Testování produktů a služeb vám umožní zlepšit konkurenceschopnost vaší firmy. Když zjistíte, co vaši zákazníci opravdu chtějí, můžete svůj produkt nebo službu lépe přizpůsobit jejich potřebám a nabídnout něco, co vaše konkurence nenabízí. To vás může vést k většímu zisku a loajalitě zákazníků, kteří si budou vaši značku více vážit a budou ji raději doporučovat dál.
Zlepšení vašich produktů a služeb pro větší úspěch na trhu
Naši výzkumníci vám pomohou vyhodnotit data, která jsme shromáždili, a navrhnout konkrétní kroky, které můžete udělat k zlepšení vašich produktů a služeb. Naše doporučení vám umožní lépe pochopit vaše cílové publikum a jejich potřeby, abyste mohli upravit své produkty a služby tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům zákazníků.
ANALÝZA DAT & DATA MINING

Využijte data na maximum

Potřebujete dělat rozhodnutí na základě dat? Spojíme všechny vaše datové zdroje, dáme jim smysl a připravíme vám automatické reportovací dashboardy.
Napište nám

Dělejte důležitá rozhodnutí s jistotou

Analýza dat
Analýza dat je klíčovou součástí marketingového výzkumu, která pomáhá firmy získávat užitečné informace a identifikovat trendy na trhu. Tato služba umožňuje firmám analyzovat velké množství dat a využívat je pro strategické rozhodování. Mezi hlavní výhody patří možnost získání cenných informací o zákaznících, efektivnější využívání zdrojů a zvýšení konkurenceschopnosti.
Data Mining
Data mining je další důležitou službou v rámci marketingového výzkumu, která se zaměřuje na identifikaci a využití datových vzorců pro posílení  plánování. Pomocí této techniky lze zpracovat velké množství dat a odhalit důležité souvislosti mezi různými faktory. Výsledkem je potom lepší porozumění zákaznickým preferencím a chování, což umožňuje firmám lépe cílit své marketingové kampaně.
Strategické rozhodování - využití datové analýzy
Strategické rozhodování je klíčovým faktorem pro úspěch jakéhokoli podniku a datová analýza může hrát klíčovou roli v procesu rozhodování. Pomocí analýzy dat lze získat cenné informace o trhu, konkurenci, zákaznících a mnoho dalšího. Tyto informace mohou být následně využity k vytváření strategií pro zlepšení podnikových výkonů a zvýšení konkurenceschopnosti.
zákaznická zkušenost

Získejte věrné zákazníky

Pomůžeme vám sbírat data od zákazníků ze všech kanálů a spojíme je do jednoho uceleného celku. Pomůžeme vám zlepšovat zákaznickou zkušenost.
Napište nám

Vylepšete zážitek zákazníka na všech vašich kanálech

Analýza zákaznické zkušenosti na webu s pomocí dotazníků
Cílem této služby je poskytnout důkladnou analýzu a optimalizaci zákaznické zkušenosti na webu. K tomu dochází prostřednictvím sběru dat pomocí dotazníků, které pomáhají identifikovat klíčové prvky, které ovlivňují zákaznickou zkušenost. Tím je možné zlepšit návštěvnost webu, konverze a celkové uspokojení zákazníků.
Zakázkový výzkum a analýza dat
Jedním z klíčových prvků této služby je zakázkový výzkum, který umožňuje získat specifické informace od zákazníků o jejich zkušenostech s vaší firmou. Tyto informace jsou následně analyzovány a vyhodnoceny, což umožňuje identifikovat klíčové faktory ovlivňující zákaznickou zkušenost a navrhnout efektivní řešení pro optimalizaci prodeje a služeb.
Optimalizace webového designu a obsahu
Služba zahrnuje také analýzu webového designu a obsahu, které jsou klíčovými faktory ovlivňujícími zákaznickou zkušenost na webu. Na základě získaných dat a vyhodnocení výzkumu jsou navrženy konkrétní změny designu a obsahu, které mohou vést ke zlepšení zákaznické zkušenosti a celkové úspěšnosti webu.
Kontakt

Začněme společně budovat jedinečný příběh vaší firmy.

Chcete vidět, jaký rozdíl může udělat jeden výzkum? Požádejte o konzultaci ještě dnes.
Napište nám