EU Projekty

NOVÉ CIRKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE A BIOMEDICÍNSKÉ APLIKACE

Název projektu a registrační číslo:

NOVÉ CIRKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE A BIOMEDICÍNSKÉ APLIKACE

CZ. .01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024676

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a Vysokým učením technickým v Brně realizuje projekt “ Nové cirkulární biotechnologie a biomedicínské aplikace” od 1.1.2021 do 31.5. 2023.

Cílem projektu je ověřit 2 technologie:

V rámci aktivity Nové biotechnologie je cílem na jedné straně identifikovat nové potenciální zdroje pro výrobu PHA, které rozšíří surovinovou základnu biotechnologie Hydal a tím zvýší její konkurenceschopnost, na druhé straně vyvinout biotechnologickou výrobu speciálních polymerů s charakteristikami, které umožní jejich aplikace v oblasti péče o zdraví, medicíny a kosmetiky.

V rámci aktivity Biomedicína je cílem rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal o aplikace v oblasti materiálů pro použití v biomedicínské praxi. Hydal technologie poskytuje plně přírodní biomateriály PHA, které jsou k těmto aplikacím při správně nastavené technologii výroby PHA a jeho zpracování vhodné díky své přirozené biokompatibilitě a biodegradabilitě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝZKUM V OBLASTI BIO A NANO APLIKACÍ

Název projektu a registrační číslo:

VÝZKUM V OBLASTI BIO A NANO APLIKACÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015664

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a realizuje projekt “Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal” od 17.12.2018 do 31.12. 2021.

Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj nové ověřené technologie nanovlákenného kompozitního materiálu s dlouhodobým antibakteriálním účinkem nebo schopností filtrovat mikroplasty a nové ověřené technologie aplikace biopolymeru P3HB na bázi oběhového hospodářství/cirkular economy. Obě aktivity jsou cílené na ochranu životního prostředí pomocí unikátních bio a nano aplikací, které vzejdou jako výsledky tohoto projektu s následnou aplikací do praxe.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY V OBLASTI ROZŠÍŘENÍ APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU BIOTECHNOLOGIE HYDAL

Název projektu a registrační číslo:

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY V OBLASTI ROZŠÍŘENÍ APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU BIOTECHNOLOGIE HYDAL

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012539

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

BOCHEMIE A.S.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a BOCHEMIE a.s. realizuje projekt “Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal” od 30.11.2017 do 31.10. 2020.

Cílem projektu je realizovat výzkumně vývojové aktivity, které umožní nabídnout nové typy aplikací pro globální trh. V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Další oleje - bude ověřována vhodnost oleje pro proces výroby PHA a specifika výrobního procesu pro různé typy oleje.

2. Chemické speciality  -  bude proveden up-scaling výroby z laboratorního měřítka na semiindustriální úroveň.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝZKUM V OBLASTI NANOVLÁKENNÝCH APLIKACÍ A NANOBIO APLIKACÍ

Název projektu a registrační číslo:

VÝZKUM V OBLASTI NANOVLÁKENNÝCH APLIKACÍ A NANOBIO APLIKACÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000907

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. realizuje projekt “Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací” od 1.2.2016 do 31.12. 2018.

Cílem projektu je realizovat průmyslový výzkum v oblastech nanovlákenných aplikací pro filtraci vody a vzduchu, nanovlákenných aplikací pro kosmetiku a nanobio high end aplikací. Dále prohloubit stávající spolupráci s VŠ a výzkumnými pracovišti a připravit globálně konkurenceschopné aplikace pro průmyslové využití a výrobu.

V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Nano - Vývoj nanovlákenných mebrán s využitím české technologie Nanospider

2. Aplikace 2 Bio - Vývoj low- end a high-end aplikací biotechnologie Hydal

Pro realizaci aktivit je využito vlastní RaD centrum v Liberci a výzkumná infrastruktura partnerů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝZKUM V OBLASTI BIO A NANO APLIKACÍ

Název projektu a registrační číslo:

VÝZKUM V OBLASTI BIO A NANO APLIKACÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015664

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a realizuje projekt “Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal” od 17.12.2018 do 31.12. 2021.

Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj nové ověřené technologie nanovlákenného kompozitního materiálu s dlouhodobým antibakteriálním účinkem nebo schopností filtrovat mikroplasty a nové ověřené technologie aplikace biopolymeru P3HB na bázi oběhového hospodářství/cirkular economy. Obě aktivity jsou cílené na ochranu životního prostředí pomocí unikátních bio a nano aplikací, které vzejdou jako výsledky tohoto projektu s následnou aplikací do praxe.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY V OBLASTI ROZŠÍŘENÍ APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU BIOTECHNOLOGIE HYDAL

Název projektu a registrační číslo:

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY V OBLASTI ROZŠÍŘENÍ APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU BIOTECHNOLOGIE HYDAL

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012539

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

BOCHEMIE A.S.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a BOCHEMIE a.s. realizuje projekt “Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal” od 30.11.2017 do 31.10. 2020.

Cílem projektu je realizovat výzkumně vývojové aktivity, které umožní nabídnout nové typy aplikací pro globální trh. V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Další oleje - bude ověřována vhodnost oleje pro proces výroby PHA a specifika výrobního procesu pro různé typy oleje.

2. Chemické speciality  -  bude proveden up-scaling výroby z laboratorního měřítka na semiindustriální úroveň.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

VÝZKUM V OBLASTI NANOVLÁKENNÝCH APLIKACÍ A NANOBIO APLIKACÍ

Název projektu a registrační číslo:

VÝZKUM V OBLASTI NANOVLÁKENNÝCH APLIKACÍ A NANOBIO APLIKACÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000907

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, PROGRAM APLIKACE, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (OPPIK)

Žadatel:

NAFIGATE CORPORATION, A.S.

Partner:

DATAMAR INTERNATIONAL, S.R.O.

NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. realizuje projekt “Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací” od 1.2.2016 do 31.12. 2018.

Cílem projektu je realizovat průmyslový výzkum v oblastech nanovlákenných aplikací pro filtraci vody a vzduchu, nanovlákenných aplikací pro kosmetiku a nanobio high end aplikací. Dále prohloubit stávající spolupráci s VŠ a výzkumnými pracovišti a připravit globálně konkurenceschopné aplikace pro průmyslové využití a výrobu.

V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Nano - Vývoj nanovlákenných mebrán s využitím české technologie Nanospider

2. Aplikace 2 Bio - Vývoj low- end a high-end aplikací biotechnologie Hydal

Pro realizaci aktivit je využito vlastní RaD centrum v Liberci a výzkumná infrastruktura partnerů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Kontakt

Začněme společně budovat jedinečný příběh vaší firmy.

Chcete vidět, jaký rozdíl může udělat jeden výzkum? Požádejte o konzultaci ještě dnes.
Napište nám