O společnosti

 

 

 • Společnost Datamar jako výzkumná a poradenská agentura v oblasti marketingu vznikla v roce 1991. Od roku 1996 je společnost DATAMAR členem ESOMAR.
 • Společnost realizuje marketingové výzkumy a analýzy, poskytuje poradenství v oblasti marketingu a market intelligence, zaměřuje se také na oblast vzdělávání.
 • Zaměřuje se především na oblasti utility, B2B a rychloobrátkový trh. Své pobočky má v současnosti v České republice, na Slovensku a v Polsku.
 • Datamar je členem IT clusteru.
 • Veškerá osobní data zpracováváme v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (EU GDPR)

 

 

NAŠE SPECIALIZACE:

 

BRAND MANAGEMENT

 • Brand management je mistrovskou marketingovou aktivitou- představuje klíčovou oblast marketingu - budování značky. Silná značka představuje reálnou konkurenční výhodu. V dnešní společnosti přebytku jsou značky v mnoha segmentech jediným odlišujícím faktorem. Řídit je znamená promlouvat přímo k srdci - nejen k hlavě – zákazníků.

 

MARKETINGOVÝ CONTROLLING

 • Se změnami v marketingu se rozvíjí nástroje pro zvýšení jeho výkonnosti. Zásadním tématem se stává ekonomická efektivnost těchto řešení. Týká se všech marketingových aktivit. Oblast analýzy a modelování užitku, plánování a řízení činností v prodeji představuje marketingový controlling. V rámci naší poradenské činnosti Vám pomůžeme s implemantací nástorjů marketingového controllingu.

 

RELATIONSHIP MANAGEMENT

 • CRM (relationship management) představuje databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

 

VŠECHNY AKTIVITY REALIZUJME V TĚCHTO OBLASTECH:

 

 • UTILITY
 • BUSINESS TO BUSINESS
 • RYCHLO - OBRÁTKOVÝ TRH