D - VALUE

Cílem tohoto testu je zjištění nejoptimálnější ceny z pohledu konečného zákazníka - tedy ceny, která se setkává s relativně nejmenším odporem spotřebitelů. Test pracuje s několika úrovněmi cen.

Umožňuje měřit značku nejen z pohledu finančního, ale i dalších atributů nefinančního charakteru. Hodnotová analýza ukazuje, jak je značka umístěna v myslích spotřebitelů.

Metoda conjoint analýzy je vícerozměrná statistická metoda, která umožňuje zjistit důležitost atributů, podle kterých se zákazník při nákupu rozhoduje. Důležité je, že se neustále bere v úvahu celý komplex faktorů. Tím je odstraněno izolované posuzování jednotlivého atributu, které je typické pro konvenční metody.