D - TEST

Test designu je vhodným nástrojem před uvedením nového výrobku na trh nebo při re-designu, face-liftu stávajícího produktu. Umožňuje změřit motivační potenciál designu, jeho atraktivitu, konkurenceschopnost.

Speciální výzkumný nástroj sloužící k měření zásahu kampaně, zpravidla kombinovaný s vynaloženými prostředky na kampaň.

Post - test kvantifikuje zásah reklamní kampaně, poměřuje se s výsledky pre – testu.

Tento výzkumný nástroj představuje možnost efektivního změření situace před spuštěním reklamní kampaně a současně zhodnocení zamýšlené reklamní kampaně.