D - BRAND

D-Brand

Komplexní nástroj k měření hodnoty značky. Obsahuje 4 dimenze - znalost značky, emocionální hodnocení značky, racionální hodnocení značky a preferenci značky. Výsledný index hodnoty značky je možno sledovat v čase nebo srovnávat s konkurencí.

Trackingová studie umožňuje sledovat hlavní indikátory značky v čase - znalost, penetraci, trial v poslední období, nejčastěji používaná značka, nejlepší značka atd. Trackingová studie se provádí v časových intervalech a slouží ke sledování životního cyklu značky a jejímu vývoji.

Je komplexní pohled na značku ve všech souvislostech. Odpovídá např. na otázky "Jak značka podporuje business, jak je výkonná v konkurenčním poli, co jsou klíčové problémy značky a jak dále značku řídit".

Analýza je soustředěna na to, co tvoří excelenci značky a co je nutné rozvíjet a dále budovat. Součástí je i analýzy tzv. „stopy značky" - tj. otisku značky v myslích spotřebitelů. Důležitým aspektem je WOM - tzv. word of mouth.

Často předpokládáme, že naše cílové skupiny rozumí pojmům, které chceme využít v komunikaci stejně jako my. Ve většině případů tomu tak ale není. Cílem této analýzy je přinést novou kvalitu porozumění tomu, jak zákazníci vnímají klíčová sdělení. Součástí analýzy je i analýza sémantické sítě cílových skupin.