D - BENCHMARK

Net Promoter Score je metrika, která umožňuje velmi efektivní a rychlé měření zákaznického feedbacku.

Poskytuje důležité srovnání - srovnání výsledků analýzy touch points s konkurencí. Umožňuje získat klíčové informace o konkurenci a dodat tak adekvátní informace pro rozhodovací proces klienta.

Analýza touch points představuje komplexní analýzu všech zákaznických komunikačních  kanálů. může tedy obsahovat mystery shopping, mystery calling, ale také mystery mailing, mystery writting. Analýza touch points bývá zpravidla doplněna benchmarkem.

Kontakt se zákazníkem je klíčovým faktorem pro to, jak zákazník dodavatele zboží nebo služeb vnímá. Mystery mailing představuje jednoduchou a profesionální zpětnou vazbu na zákaznické služby poskytované prostřednictvím emailu.

Kontakt se zákazníkem je klíčovým faktorem pro to, jak zákazník dodavatele zboží nebo služeb vnímá. Mystery calling představuje jednoduchou a profesionální zpětnou vazbu na zákaznické služby poskytované prostřednictvím telefonu.