O společnosti

 

 

  • Společnost Datamar jako výzkumná a poradenská agentura v oblasti marketingu vznikla v roce 1991. Od roku 1996 je společnost DATAMAR členem ESOMAR.
  • Společnost realizuje marketingové výzkumy a analýzy, poskytuje poradenství v oblasti marketingu a market intelligence, zaměřuje se také na oblast vzdělávání.
  • Zaměřuje se především na oblasti utility, B2B a rychloobrátkový trh. Své pobočky má v současnosti v České republice, na Slovensku a v Polsku.
  • Datamar je členem IT clusteru.

 

 

NAŠE SPECIALIZACE:

 

BRAND MANAGEMENT

  • Brand management je mistrovskou marketingovou aktivitou- představuje klíčovou oblast marketingu - budování značky. Silná značka představuje reálnou konkurenční výhodu. V dnešní společnosti přebytku jsou značky v mnoha segmentech jediným odlišujícím faktorem. Řídit je znamená promlouvat přímo k srdci - nejen k hlavě – zákazníků.

 

MARKETINGOVÝ CONTROLLING

  • Se změnami v marketingu se rozvíjí nástroje pro zvýšení jeho výkonnosti. Zásadním tématem se stává ekonomická efektivnost těchto řešení. Týká se všech marketingových aktivit. Oblast analýzy a modelování užitku, plánování a řízení činností v prodeji představuje marketingový controlling. V rámci naší poradenské činnosti Vám pomůžeme s implemantací nástorjů marketingového controllingu.

 

RELATIONSHIP MANAGEMENT

  • CRM (relationship management) představuje databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

 

VŠECHNY AKTIVITY REALIZUJME V TĚCHTO OBLASTECH:

 

  • UTILITY
  • BUSINESS TO BUSINESS
  • RYCHLO - OBRÁTKOVÝ TRH