Projekty EU

 


Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal


Název projektu a registrační číslo:

Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012539

 

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK)

 

Žadatel:

NAFIGATE Corporation, a.s.

 

Partner:

Datamar International, s.r.o.
BOCHEMIE a.s.

 


NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. a BOCHEMIE a.s. realizuje projekt “Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti rozšíření aplikačního potenciálu biotechnologie Hydal” od 30.11.2017 do 31.10. 2020.

 

Cílem projektu je realizovat výzkumně vývojové aktivity, které umožní nabídnout nové typy aplikací pro globální trh. V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Další oleje - bude ověřována vhodnost oleje pro proces výroby PHA a specifika výrobního procesu pro různé typy oleje.
2. Chemické speciality  -  bude proveden up-scaling výroby z laboratorního měřítka na semiindustriální úroveň.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií


 

 

 


Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací


Název projektu a registrační číslo:

Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000907

 

Operační program, oblasti podpory, poskytovatel:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK)

 

Žadatel:

NAFIGATE Corporation, a.s.

 

Partner:

Datamar International, s.r.o.

 


NAFIGATE Corporation a.s. ve spolupráci s Datamar International, s.r.o. realizuje projekt “Výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a nanobio aplikací” od 1.2.2016 do 31.12. 2018.

Cílem projektu je realizovat průmyslový výzkum v oblastech nanovlákenných aplikací pro filtraci vody a vzduchu, nanovlákenných aplikací pro kosmetiku a nanobio high end aplikací. Dále prohloubit stávající spolupráci s VŠ a výzkumnými pracovišti a připravit globálně konkurenceschopné aplikace pro průmyslové využití a výrobu.

 V rámci projektu je realizován průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výzkumné aktivity, které se v rámci projektu realizují jsou:

1. Nano - Vývoj nanovlákenných mebrán s využitím české technologie Nanospider
2. Aplikace 2 Bio - Vývoj low- end a high-end aplikací biotechnologie Hydal


Pro realizaci aktivit je využito vlastní RaD centrum v Liberci a výzkumná infrastruktura partnerů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií