CAWI - Computer assisted web interview

 

Nepřímá metoda sběru dat prostřednictvím našeho panelu respondentů - účastníci sami vyplňují dotazníky prostřednictvím online aplikace na internetu.

Výhody pro Vás:

  • on-line panel společnosti Datamar je komplexní reprezentativní vzorek respondentů / uživatelů internetu.
  • on-line panel je průběžně zdokonalován jak z hlediska velikosti, tak z hlediska kvality získávaných informací.
  • panel je využíván POUZE jako panel pro internetové výzkumy, není využíván pro žádné další marketingové účely.
  • pro zachování maximální reprezentativity je panel průběžně kontrolován z hlediska duplicity údajů a ověřování identity respondenta.
  • rekrutace do ON-LINE panelu probíhá několika kanály. Tímto systémem je zajištěna dostatečná diverzifikace.
    • klíčovým kanálem jsou neinternetová šetření - prostřednictvím F2F dotazování našich tazatelů, prostřednictvím CATI dotazování ve vlastním callcentru. U těchto kanálů je možné 100% ověření respondenta.
    • doplňkově jsou používány internetové kanály - zejména snow ball (doporučení). V tomto případě je identita respondenta ověřována.