CATI - Computer assisted telephone interview

 

Přímá metoda sběru dat prostřednictvím našeho vlastního callcentra se školeným týmem operátorů. Dotazování probíhá online - operátoři vyplňují dotazník přímo do online aplikace.

Výhody pro Vás:

  • vlastní síť telefonních operátorů (česky i slovensky hovořících, cca 150 externích spolupracovníků)
  • vlastní SW systémy pro tvorbu dotazníků
  • školení a příprava telefonních operátorů
  • všichni operátoři společnosti DATAMAR procházejí pravidelným opakujícím se tréninkem a detailním školením ke každému výzkumu.
  • vícenásobné systémy kontroly
    • o náš systém vícenásobné kontroly práce operátorů zajišťuje vysokou kvalitu dat a práce operátorů
    • systém kontroly zahrnuje - možnost náslechu, nahrávky všech realizovaných hovorů, možnost vzdáleného náhledu na obrazovky, kontrolní hodnocení