New product developement D-product

Co je New product development?

 

 • Je velmi efektivní výzkumná metoda, která se zabývá cílovým trhem výrobku, jeho plánovanou pozicí na trhu, tržním podílem, životním cyklem, možným prodejem v každé fázi životního cyklu.
 • Hlavní výhodou je možnost srovnání s podobnými produkty konkurence a tím získání postojů zákazníků k identifikaci nedostatků a návrhu řešení.
 • Cílem je ověření reakcí možného spotřebitele. Koncept je posuzován skupinou spotřebitelů a jsou měřeny jejich preference.
 • Jedná se například o testy konceptů produktu, hotových výrobků, obalů, kombinované testy reklamy, obalu a výrobku, cenové testy.

 

Měření New product development můžeme chápat v těchto dimenzích:

 • Porovnávání řady výrobků podle preference
 • Porovnávání výrobků po dvojicích a určení preference jednoho z nich
 • Vyjádření obliby každého výrobku odděleně, určování preferencí zde probíhá na zvolené stupnici

Test New product development je realizován z pohledu běžného zákazníka, spotřebitele, uživatele. Analyzuje zájem spotřebitele, účinnost prodeje a nalézá slabiny testovaného produktu (výrobku).

 

Jaké jsou hlavní výhody New product development?

 

 • Identifikace benefitů, motivátorů nebo popř. bariér ke koupi
 • Identifikace výhod popřípadě nevýhod produktu oproti konkurenci
 • Odhad atraktivity a cenové přijatelnosti pro zákazníky
 • Identifikace vhodného sdělení pro danou cílovou skupinu

 

Optimální proces při uvádění nových produktů na trh

product.png