Post testy D-test

Co jsou Post-testy?

 

  • Cílem post-testu je zhodnotit efektivnost reklamních kampaní.

Post – testy odpovídají na otázku zadavatele:

„Účinkovalo v komunikaci všechno tak, jak jsme zamýšleli?“

Komunikační post-testy mají konkrétně za úkol zjistit, jestli (když už byly jednou finance vynaloženy) se podařilo zamýšlené sdělení doručit ve správné podobě, tj.:

  • kolik lidí mělo možnost se se sdělení setkat vs. kolik se s ním skutečně setkalo,
  • kolik lidí dokázalo rozpoznat, kdo/co bylo propagováno/, zda se přitom nudili či bavili,
  • kolik z nich se cítilo sdělení osloveno a vybídnuto k nějaké akci atd.

V případě, že odezva zákazníků na uvedenou reklamní kampaň není v souladu s očekáváním zadavatele, pomáhají post-testy reklamy odhalit důvody, proč tomu tak je - jak lidé reklamu chápali, proč došlo k dezinterpretaci. Zjištěné výsledky tak poskytnou podklad pro další komunikaci.

 

Obsah Post-testu:

 

Standardizovaný dotazník s vizuály, které mohou mít tyto podoby:

  • komunikační koncept / popis
  • vizuální materiály z kampaně např. finální exekuce ve formě televizního, rádiového spotu apod.

 

Postup Post-testu:

posttest.png

 

Jaké jsou hlavní výhody Post-testu?

 

  • zhodnocení efektivity vynaložených prostředků na reklamní kampaň z hlediska zásahu a pochopení kampaně zákazníky
  • odhalení disproporcí mezi zamýšleným poselstvím kampaně a vnímáním zákazníky
  • přináší doporučení pro další kampaně