Pre - testy D-test

Co jsou Pre-testy?

 

  • Pre-testy komunikace umožňují vyvarovat se neefektivní komunikace a včas zachytit reklamu, která je neúčinná a může mít negativní či opačný efekt než je zamýšlený.
  • Pre-test realizujeme v průběhu příprav návrhů reklamy (ještě před tím, než jsou vydány prostředky na jeho kompletní vytvoření). Otestování návrhů reklamy před jejím uvedením umožní podchytit a odstranit nedostatky konceptu (silné a slabé stránky), případně zastavit špatný reklamní koncept ještě před tím, než jsou vydány náklady na reklamní čas či plochu.

Pre-testy odpovídají na klíčovou otázku zadavatele výzkumu a pomáhají vybrat jednu z několika testovaných variant např. například v podobě storyboardů:

„Komunikuje naše komunikace skutečně to, co má být zákazníkovi komunikováno?“

  • Jedním z dalších úkolů Pre-testu je schopnost určit vliv daného návrhu komunikace na celkové vnímání značky v myslích spotřebitelů – tzn. vyhodnotit zda to, které provedení komunikace značku posílí, neudělá vůbec nic nebo naopak značce s velkou pravděpodobností ublíží.

 

Obsah Pre-testu:

Standardizovaný dotazník s vizuály, které mohou mít tyto podoby:

  • komunikační koncept / popis
  • storyboardy – návrhy exekucí
  • finální exekuce ve formě televizního, rádiového spotu apod.

 

 

Postup Pre-testu:

pretest01.png

 

Jaké jsou hlavní výhody Pre-testu?

 

  • úspora financí zadavatele výzkumu = ochrana před neefektivním vynaložením finančních prostředků
  • umožňují vybrat a doporučit jednu z testovaných variant komunikace
  • dávají doporučení na úpravu komunikace tak, ať nejlépe vyhovuje záměrům zadavatele