Test cenové citlivosti D-value

Cena a Test cenové citlivosti

 

  • Cena je jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňujících poptávku po zboží.
  • Cena má různý význam pro různé zákazníky, např. vysoká cena může přilákat určitý druh zákazníků a prodávající má dobrý důvod pro její stanovení. Naopak stanovení nízké ceny může některé zákazníky odradit. Cena je jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňující poptávku po zboží.
  • Při správně stanovené tržní ceně dochází ke shodě mezi hodnotou, kterou má výrobek pro zákazníka a konkrétním zájmem podniku, jenž výrobek prodává. Pro zjištění této optimální tržní ceny slouží Test cenové citlivosti.

Obsah Testu cenové citlivosti

Do Testu cenové citlivosti vstupují čtyři základní otázky:

cena01.png

Postup vyhodnocení Testu cenové citlivosti

cena02.png

Test cenové citlivosti představuje významný nástroj v rukou manažerů, kteří potřebují získat informace při rozhodovacím procesu o koupi a nastavení cílové skupiny, pro kterou je produkt určen.

Jaké jsou hlavní výhody Cenové citlivosti?

  • Zjištění postavení produktu v konkurenčním poli z hlediska ceny
  • Zjištění současné vnímané cenové hladiny produktu
  • Zjištění reakcí cílové skupiny na změny ceny již zavedeného produktu
  • U nového produktu napomáhá stanovit optimální cenu

Odkazy