Hodnotová analýza D-value

Co je Hodnotová analýza?

 

 • Hodnotová analýza představuje „nastavení“ cílové skupiny s ohledem na to, jak respondenti vnímají obecné hodnoty a výroky (slovní spojení), které jsou například používány v komunikaci nebo jsou součástí identity značky a tímto ovlivňují nákupní chování spotřebitelů.
 • V analýze sledujeme hodnotový žebříček cílové skupiny.

 

Obsah Hodnotové analýzy:

 

 • Hodnotová analýza je založena na metodě hodnocení prostřednictvím standardní sedmistupňové postojové škály s neutrální střední nulovou hodnotou:

hodnot_analyza.png

 

Hodnotová analýza může být tvořena:

 • pouze sadou obecných hodnot. Používá se v případě komplexních výzkumů, u kterých záleží na zjištění hodnotového žebříčku cílové skupiny.
 • sadou obecných hodnot doplněnou o hodnocení výroků (sloganů) – dle typu produktu nebo značky. Používá se při Testu sloganů, kde je cílem zjistit, jak respondenti pocitově vnímají varianty sloganů, které zamýšlí společnost používat při komunikaci.

 

Využití hodnotové analýzy

 

 • Využití hodnotové analýzy je zejména v oblasti komunikace. Hodnoty značky a benefity, které značka přináší by měly být hodnoty s vysokým skóre v hodnotové analýze.
 • Naopak, pokud například v identitě značky nebo v její komunikaci jsou hodnoty s velmi nízkým skóre, mohou být tyto hodnoty blokačními prvky pro koupi nebo užití výrobku.
 • Představuje významný nástroj v rukou manažerů, kteří potřebují srovnání cílové skupiny oproti celé populaci a zároveň mohou sledovat, které hodnoty jsou pro loajální konzumenty vybraných značek oproti populaci podstatné.

 

 

Jaké jsou hlavní výhody Hodnotové analýzy?

 

 • umožňuje blíže popsat cílovou skupinu
 • definuje hodnoty, které mají pro cílovou skupinu význam
 • definuje hodnoty, které jsou pro cílovou skupinu důležité
 • identifikuje, vůči kterým hodnotám zaujímá cílová skupina kladné postoje
 • pokud je prováděna kontinuálně přináší také informace o vývojových trendech