Conjoint analýza D-value

Co je CONJOINT analýza?

 

Na základě čeho se zákazník rozhoduje?

Vytvářejí poptávku značky nebo cena nebo něco dalšího?

 

 

 • CONJOINT analýza je metoda, která se používá v současnosti pro zodpovězení těchto otázek nejčastěji. Představuje multifaktorovou analýzu, která nepracuje pouze s jedním atributem, ale zabývá se více atributy rozhodování najednou.

 

 • Důvody popularity této metody jsou jednoduché – je to výzkumná technika, která umožňuje odpovídat na „obchodní otázky“. Umožňuje zobecnit chování jednotlivce na širší celek. Jinými slovy, conjoint analýza simuluje nákupní rozhodování zákazníka, které je sice modelové, ale podstatné atributy jsou zahnuty.

 

Mezi klíčové výstupy conjoint analýzy patří:

 • kvantifikace vlivů (tzv. atributů) na poptávku
 • preference možností (tzv. úrovní atributů – tedy jednotlivých variant možností atributů)
 • tzv. nevyslovená cena (reservation price)
 • simulace budoucích scénářů vývoje

 

Jaké jsou hlavní výhody CONJOINT analýzy?

 

 • schopnost reálně vyčíslit cenovou výhodu značky oproti konkurenci
 • zjistit váhu jednotlivých faktorů podílejících se na rozhodovacím procesu na podvědomé úrovni
 • kvantifikace toho, co je pro zákazníky skutečným benefitem
 • možnost simulovat budoucí chování na trhu v případě změn v cenové politice, benefitech apod.
 • conjoint analýza je velmi dobře využitelná technika v HR výzkumech hledající odpověď na motivace zaměstnanců, důležitost platů, benefitů, pracovních podmínek atd.

conjoint01.png 

conjoint02.png