Mystery mailling D-benchmark

Co je Mystery mailing?

  • Mystery mailing je velmi využívaná metoda – manažerský nástroj používaný ke sledování kvality zákaznického servisu.
  • Mystery mailing slouží k identifikaci nedostatků v procesu obsluhy na firemních nebo informačních mailech (tzv. touch points), kde dochází ke kontaktu se zákazníkem.
  • Mystery mailing je realizován z pohledu běžného zákazníka – informace o procesu prodeje / konzultace / nabídce jsou získávány tak, jak je to běžné v reálném prostředí.
  • Speciální důraz je kladen na přístup rychlost odezvy, upozornění, že požadavek byl systémem zpracován, úplnost poskytnutých informací.
  • Mystery mailing představuje významný nástroj v rukou manažerů, kteří potřebují získat představu, jak jejich pracovníci jednají v kontaktu se zákazníkem, zda jsou dodržovány standardy a požadavky na tyto pracovníky kladené.

 

Jaké jsou hlavní výhody Mystery mailingu?

  • objektivnost feedbacku – přesné zaznamenání průběhu mystery mailingu
  • zdokumentování procesu, rychlosti odezvy
  • rychlý a jednoduchý nástroj umožňující benchmarky díky unikátním manažerským indexům

mystery01.png