Employee insight D-customer

Co je EMPLOYEE INSIGHT?

 

Značku netvoří jen samotný produkt a jeho zákazníci. Do procesu tvorby značky přispívají velkou mírou také zaměstnanci.

Výzkumy employee insght mohou pomoci:

 • zjistit, jak Vaši značku vnímají interní zákazníci – zaměstnanci
 • zjistit, jak Vaši značku zaměstnanci prezentují
 • jaké je propojení značky a zaměstnanců
 • zda jsou zaměstnanci ztotožněni s hodnotami značky a zda jsou schopni je přenášet dále na zákazníky
 • kde jsou slabá místa v propojení značky a zaměstnanců
 • zmařit spokojenost a loajalitu zaměstnanců

 

 

 • Employee Insight Vám může nastavit zrcadlo na celu řadu vlivů, které mají zaměstnanci na Vaši značku.
 • Hodnoty značky mohou zaměstnanci komunikovat, aktivně je vytvářet, vize značky podpořená ztotožněním se s ní u vlastních pracovníků je maximálním možným dosaženým cílem.

 

Výzkum employee insight může zahrnovat celou řadu dílčích zkoumání:

employee01.png

 

 • V rámci výzkumu employee insight doporučujeme postihnout všechny výše zmíněné aspekty, ještě analýzou pracovního prostředí, vztahy na pracovišti.

 

 

Jaké jsou hlavní výhody Employee insight?

 

 • nabízí netradiční pohled na nejdůležitější nositele atributů značky - zaměstnance
 • dokáže rozklíčovat slabá místa ve vnitřním systému firmy v komunikaci značky
 • nabízí jednoduchý a rychlý nástroj k odhalení, identifikaci a změně nastavení hodnotové orientace zaměstnanců
 • umožňuje zjistit, jaké je interní WOM a dále s ním pracovat
 • může představovat nástroj, jak zapojit zaměstnance do budování hodnot a vizí firmy