Analýza sémantických významů D-brand

 • Analýza sémantických významů je velmi využívaná metoda pro různé výzkumy v oblastech, jako je např. reklamní marketing, bankovnictví aj.
 • Přináší informace o image značky, výrobku a jeho pozici v daném konkurenčním poli ostatních značek a výrobků či představuje důležitý základ při sestavování profilu image „typického“ a „ideálního“ zákazníka.
 • Základními stavební entitou, se kterou metoda pracuje, jsou slova.

 

Analýza sémantických významů pracuje s:

 • Co nejpřesnější definicí pro své pojmy, které by měly být každému zúčastněnému respondentovi zcela jasné.
 • Zavádí si jazyk na základě několika výchozích axiomů tak, aby si každý pod daným pojmem představil právě to, co má, a aby nedošlo k nechtěnému posunutí daného pojmu někam, kde by probíraný pojem získal úplně jiný význam.

Využití:

 •  Velmi často se ve strategiích značek a v souvislosti s tím i v komunikačních sděleních setkáváme s pojmy „kvalita za rozumnou cenu“, „spolehlivost“, „dobrý poměr cena výkon“ apod. Pokud je podobné sdělení základem strategie Vaší značky, je nezbytné provést analýzu sémantického významu tohoto nebo těchto pojmů a zjistit, jak jej reálně vnímají cílové skupiny.
 • Analýza sémantických významů se realizuje nejčastěji formou hloubkových rozhovorů. V rámci analýz výsledků se vytvářejí tzv. sémantické sítě cílových skupin. Pokud je sémantická síť vytvořena, je možné využít semiometrii, jež dokáže kvantifikovat pocity, které prvky sémantické sítě vyvolávají u cílové skupiny.

 

Jaké jsou hlavní výhody sémantické analýzy?

 • Jde o nejkomplexnější úroveň zpracování přirozeného jazyka, protože respondenti využívají výsledků - tedy znalostí o struktuře slov a vět. Zkoumají významy slov, slovních spojení, vět, textů a následně také jejich účel či důsledky.

 • Velkou výhodou je vhodné a přesné cílení na zákazníky např. v reklamě. Cílením se rozumí nabízení takové reklamy, která je pro zákazníka zajímavá a přínosná.

 • Další výhodou je porovnávání významového umístění stejných slov u více zákazníků navzájem a sledovat tak vzájemné posuny v jejich významových chápáních ovlivněných individuální konotací každého z nás.

 • Možnost hlubšího proniknutí do skrytých, individuálních porozumění významů pojmů u cílové skupiny respondentů.

 

Příklad semiometrie - využití znaménkového schématu:

 • Semiometrie představuje významnou výzkumnou techniku, jež pomáhá odhalit hodnoty ležící na podvědomé úrovni formované jak osobní zkušeností, tak sociálním prostředím, kulturou apod.
 • Díky této metodě lze efektivně komunikovat s cílovými skupinami, protože jsou přesněji poznány sémantické význami slov, které chceme použít v komunikaci.

 

+++   Velmi pozitivně vnímané hodnoty

++     Pozitivně vnímané hodnoty

+       Spíše pozitivně vnímané hodnoty

0       Neutrálně vnímané hodnoty

       Spíše negativně vnímané hodnoty

- -      Negativně vnímané hodnoty

- - -    Velmi negativně vnímané hodnoty