Analýza brand equity D-brand

Co je Brand equity?

Brand equity je pojem v marketingu, který popisuje hodnotu známé značky. Jde o princip / skutečnost, že známá značka umožňuje generování vyšších zisků než méně známé značky, případně no-name produkty.

Značka je nejcennějším aktivem, které může firma vlastnit, brand equity je faktor, který může zvýšit finanční hodnotu značky.

 

Brand equity může být měřena na několika úrovních:

 • na úrovni společnosti / firmy – tento přístup hodnotí značku jako finanční aktivum, např. pokud by se vyčíslila hodnota firmy a odečetl její hmotný a měřitelný nehmotný majetek, to co zůstane je brand equity

 • na úrovni produktu – klasický přístup, kdy se srovnává cena no-name nebo privátního produktu s ekvivalentním značkovým produktem. Rozdíl mezi cenou je chápán jako hodnota značky

 • spotřebitelská úroveň – ten přístup zkoumá myšlenkové mapy spotřebitelů tak, aby zjistil, které asociace má spotřebitel se značkou spojeny. Tento přístup je založen na měření povědomí a brand image. Značky s vysokou znalostí a silnou, pozitivní a jedinečnou image (asociacemi), jsou značky s vysokou brand equity.

Čím větší je brand equity společnosti, tím větší je pravděpodobnost a účelnost využití family brandingové strategie spíše než individuální brandingové strategie. A to z toho důvodu, že family branding umožňuje využít kapitál základní značky.

 

Brand equity může obsahovat tyto aspekty:

 • loajalita ke značce

 • znalost

 • asociace

 • vnímání kvality

 

Jaké jsou hlavní výhody měření Brand equity?

 • možnost zjisti aktuální „zdraví“ své značky

 • jedinečný benchmark s konkurenčními značkami, výrobky

 • zásadní podklad pro další strategická rozhodnutí ohledně změn značky nebo portfoliu

 • předkládá celkový obraz značky

 • jednoduše měřitelná veličina v čase