Brand audit D-brand

Co je Brand Audit?

Brand (=značka) je to, co odlišuje společnost od konkurence. Použitím přístupu, který zohledňuje vnitřní i vnější prostředí Vám umožní vytvářet iniciativy, které vedou k většímu podílu na trhu a budují zákaznickou loajalitu.

Brand Audit pomáhá určit:

 • jak silná je značka

 • v čem je dobrá, co je na ní oceňováno

 • kde funguje

 • jak dobře si ji Vaši zákazníci dokážou vybavit

 • odkrývá slabé stránky a nedostatky

 • ukáže vám, kde jsou možnosti ke zlepšení

Výsledkem Brand auditu je zajistit jednotnost ve způsobu, jakým je vaše značka podporována a vnímána. To vede k posílení značky a potažmo společnosti.

Pro úspěšné provedení brand auditu je nutné, aby zahrnoval:

 • marketing brand audit

 • komplexní přehled fyzického zastoupení značky (kanceláře, reklama, prodejní místa....)

 • interní brand audit

 • realizace workshopů se zaměstnanci a pohovorů s managery

 • externí brand audit

 • externí marketingový výzkum realizovaný na koncových uživatelích značky

 

BRAND AUDIT MIND MAP (dle Tony Buzan)

 

brand_audit.png

 

Jaké jsou hlavní výhody Brand Auditu?

 • umožňuje odhalit příležitosti a rizika

 • srovnání interního a externího pohledu na značku

 • odhalení silných a slabých stránek značky a návrh na jejich zpracování ve vztahu ke konkurenci

 • umožňuje určit, zda podíl na trhu bude růst, zůstane stabilní nebo bude klesat

 • brand audit rovněž zkoumá a vyhodnocuje trendy v segmentu trhu

 • jedná se o komplexní pohled na značku zahrnující všechny hlavní vlivy včetně konkurenčního prostředí

 

 

Více informací: