Tracking study D-brand

Co je Tracking study?

  • Trackingové studie umožňují zejména monitoring "zdraví" značek a umožňují sledovat, jak efektivní jsou marketingové aktivity
  • Výzkum zahrnuje zejména časové srovnání hlavních ukazatelů značky, případně také konkurenčních značek

 

Co je obsahem?

tracking01.png

 

1. AWARNESS

INDIKÁTORY: TOM (top of mind) spontánní, podpořená znalost

POPIS: Existuje několik stupňů znalosti značek - značka, která přijde respondentovi na mysl první má větší šanci v případném nákupu než ta, kterou si vybaví až po připomenutí.

 

2. USAGE

INDIKÁTORY: použití, konzumace - místa, frekvence, příležitosti, sociální kontext

POPIS: Použití / užití / konzumace značky sleduje chování spotřebitele a také jeho preference vůči konkurenci ve smyslu, kolik, jak velký podíl představuje značka v celkových nákupech spotřebitele.

 

3. BRAND ATTITUDES AND PERCEPTIONS

INDIKÁTORY: image značky, spokojenost se značkou, loajalita ke značce, vnímání značky

POPIS: Spontánní asociace, racionální a emocionální benefity tvoří hlavní složky image značky. Dalšími parametry jsou oblasti spojené se zákaznickou spokojeností a loajalitou, respektive emoční loajalitou. Přes budování image značky lze budovat rovněž image celé společnosti.

 

4. PURCHASE INTENT

INDIKÁTORY: Ochota značku nakupovat i v budoucnu, ochota značku nakupovat po shlédnutí komunikace, zvýšení / snížení častosti / objemu nákupu, ochota značku doporučit

POPIS: Představuje zásadní informace o tom, zda spotřebitel značku bude i nadále zařazovat do svého nákupního koše.

 

Kdy, jak často a jaké spotřebitele?

Pro zvážení, jak často realizovat trackingové studie je nutné vzít v úvahu několik faktorů:

1. Častost nákupu značky

2. Marketingové aktivity v celé produktové kategorii

3. Úroveň / míra konkurence v kategorii (zda se jedná o vysoce konkurenční prostředí)

4. Stabilita image značky (značky se stabilní image jsou méně náchylné ke změnám)

Trackingové studie jsou zpravidla realizovány na současných spotřebitelích, avšak realizace výzkumů na nespotřebitelích mohou být cenným zdrojem při plánovaných akvizicích.

 

Jak interpretovat tracking study?

Vzhledem k povaze výzkumu jsou trackingové studie v čase stejné, opakující se, tak aby bylo možné sledovat a interpretovat změny. Je však nutné, čas od času provést revizi vstupů a někdy dle aktuálních potřeb zařadit blok reflektující aktuální potřeby značky.

 

Jaké jsou hlavní výhody Trackingových studií?

  • kontinuální pohled na značku
  • možnost srovnání a benchmark s konkurencí
  • zachycení trendů
  • jednoduchý a komplexní nástroj umožňující celkový pohled na značku ve všech jejích dimenzích

 

Více informací: