Závěr a interpretace

Je fajn nechat si udělat výzkum. Ale co pak s výsledky? Co vlastně data znamenají? Co s nimi dál? Ať již potřebujete pouze konzultaci nebo celkovou prezentaci, workshop případně dlouhodobější pomoc s implementací závěrů z výzkumu, to vše mžete realizovat u nás.