Spotřebitelská nálada v dubnu 2021

Pondělí, Duben 26, 2021 - 13:47

 

SPOTŘEBITELSKÁ NÁLADA: VLIV COVID-19

Tento týden publikujeme dubnovou studii pravidelného měsíčního průzkumu, který monitoruje spotřebitelskou náladu domácností během epidemie Covid-19 v ČR a na Slovensku.

Podíl domácností, které omezují své výdaje kvůli pandemii Covid-19 poklesl, v Moravskoslezském kraji meziměsíčně o 9% bodů, takže v důsledku pandemie nyní omezuje své výdaje každá čtvrtá domácnost. V Bratislavském kraji je dubnový meziměsíční pokles o 5% bodů a své výdaje omezuje každá třetí domácnost. Roli v trendu zvýšené útraty mohou hrát tři faktory:

1) inflace, čemuž by nasvědčovaly zvýšené útraty, které v dubnovém průzkumu pozorujeme u nutného zboží jako jsou potraviny

2) vakcinace a rozvolňování, které byť pomalu přece jen probíhají, domácnosti vidí „světlo konci tunelu“, na což v našem průzkumu ukazuje nižší počet domácností, které očekávají zhoršení ekonomické situace v horizontu půl roku

3) domácnosti řeší finanční situaci pomocí půjček a úspor, jak v Moravskoslezském kraji tak v Bratislavském kraji během pandemie Covid-19 přibližně polovina domácností musela sáhnout do svých úspor kvůli výpadku příjmů.

Obrázek1_0.png

V dubnu jsme se také zeptali na to, které z uzavřených obchodů lidem chybí nejvíc. V Bratislavském kraji každému šestému respondentovi nejvíce chybí kadeřnictví a obchody s oblečením; shodně 10% spotřebitelů chybí nejvíce obuv a restaurace; 3% respondentů nejvíce chybí domácí potřeby, hobby markety a fitness centra. Nejčastěji uváděné důvody, proč respondentům vadí uzavřené obchody jsou funkční, ale lidem vadí i narušení zvyku a pocit nesmyslného omezování.

Obrázek2_0.png

Více informací z březnového průzkumu najdete na webu nalada2020.eu