Spotřebitelská nálada v dobách koronaviru

Pátek, Duben 24, 2020 - 13:50

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM
SPOTŘEBITELSKÁ NÁLADA: VLIV COVID-19
Nový, bleskový, pravidelný měsíční průzkum monitoruje spotřebitelskou náladu domácností během epidemie Covid-19. Tento průzkum je zaměřen na domácnosti v Moravskoslezském kraji a Bratislavském kraji.

1 etapa – březen 2020
V březnu meziročně snížila svoje celkové výdaje jedna třetina domácností z Moravskoslezského kraje. Podíl domácností, které snižují své celkové výdaje roste a v dubnu očekává snížení svých výdajů 4 z 10 domácností.

Ne všechny kategorie zboží jsou zasaženy stejně. Jako meřítko v porovnání lze vzít restaurace a kavárny, většina, z nichž byla zavřena nebo funguje jen s velmi limitovaným provozem. Náš průzkum upřesňuje, ze 80 % domácností očekává v dubnu meziroční snížení útraty v restauracích a kavárnách. Naproti tomu 76 % domácností neočekává snížení svých výdajů za potraviny. Dokonce 36 % domácností uvedlo, že v dubnu jejich výdaje za potraviny porostou. Vysvětlení je dvojí: inflace cen potravin i nadále pokračuje a v menší míře lidé nakupuji jídlo do zásoby.
Nakupování do zásob bylo patrné zejména v březnu a u domácností s nízkými příjmy (hrubý měsíční příjem do 21,600 Kč za měsíc). 44 % nízkopříjmových domácností uvedlo, ze jejich výdaje byly v březnu meziročně vyšší, už jen 35 % těchto domácností uvádí v dubnu zvýšení meziročních výdajů.
Vyšší vliv inflace na spotřebitelský koš u nízkopříjmových domácností je patrný při porovnání s ostatními domácnostmi jak v březnových, tak dubnových útratách. Například v dubnu zvýšilo své výdaje už uvedených 35 % nízkopříjmových domácností oproti 25 % ostatních domácností.
Zajímavá je určitá indiferentnost v očekáváni ekonomické situace domácností za půl roku v Moravskoslezském kraji. Téměř polovina domácností si myslí, ze jejich situace bude více méně stejná jako nyní. 41 % domácností očekává, že se jejich situace zhorší.
Podobně jako v Moravskoslezském kraji také na Slovensku v Bratislavském kraji přibližně jedna třetina domácností v březnu snížila své výdaje a v dubnu očekává snížení přibližně 4 z 10 domácností.
Velmi podobné jako v České republice jsou také podíly podle zbožových kategorií: v dubnu očekává snížení výdajů za restaurace a kavárny 83 % domácností (MSK 80 %), za potraviny 19 % (MSK 24 %) a za zboží dlouhodobé spotřeby 43 % (MSK 46 %).

Narozdíl od českých domácností, většina Bratislavského kraje (52 %) očekává zhoršení ekonomické situace jejich domácnosti v příštích šesti měsících. Očekáváni nízkopříjmových domácností se neliší od ostatních, ale v Bratislavském kraji jsou výrazně skeptičtější spotřebitelé ve věku 46-55 let ohledně střednědobého výhledu jejich ekonomické situace: 68 % této věkové skupiny očekává zhoršení situace jejich rodiny. Toto je v určitém paradoxu proti dosavadním snížení celkových výdajů, které má tato věková skupina o 6-10 procentních bodů vyšší než ostatní spotřebitelé.

Výsledky 2. etapy průzkumu s očekáváními pro květen budou k dispozici 15. května.

V případě zájmu lze doplnit pravidelné šetření také o další otázky. Prosím kontaktujte mě na mailu k.sveda@datamar.cz.

Webové stránky výzkumu naleznete na adrese www.nalada2020.eu.