Spotřebitelská nálada v březnu 2021

Úterý, Březen 30, 2021 - 16:57

SPOTŘEBITELSKÁ NÁLADA: VLIV COVID-19

Tento týden jsme publikovali březnovou studii pravidelného měsíčního průzkumu, který monitoruje spotřebitelskou náladu domácností během epidemie Covid-19 v ČR a na Slovensku.

Třetí měsíc za sebou je podíl domácností v Moravskoslezském kraji, které omezují své výdaje, nad 30 %. Trh je velmi citlivý, připraven razantně zamířit oběma směry podle dalšího vývoje pandemie. Podobně v Bratislavském kraji spotřebitelé úzkostlivě čekají na další vývoj, jelikož je zde již čtvrtý měsíc za sebou okolo 40 % domácností, které omezují své celkové výdaje. Mimo vládou uzavřené služby nejvíce spotřebitelů šetří na oblečení, jak v Moravskoslezském kraji, tak v Bratislavském kraji v březnu 56 % domácností odložilo tyto výdaje, což je nejvíce za dobu epidemie.

Obrázek1.png

V březnu jsme se také zeptali na to, jak lidé vnímají opatření proti šíření Covid-19. Nejhůře vnímají lidé nařízení o omezení cestování mezi okresy. V Moravskoslezském kraji s tímto nařízením nesouhlasí plné dvě třetiny lidí. Rozhodně toto nelze přičíst nějakému popírání vážnosti epidemie, poněvadž například s nošením roušky nesouhlasí jen asi čtvrtina respondentů. Navíc v případě nařízení ohledně roušek je vidět pozitivní posun ve vnímání nařízení, v našem červencovém průzkumu s nošením roušek nesouhlasila přibližně polovina respondentů.

Obrázek2.png

Více informací z březnového průzkumu najdete na webu nalada2020.eu.