Spotřebitelská nálada v únoru 2021

Středa, Březen 3, 2021 - 16:40

Minulý týden jsme publikovali únorovou studii pravidelného měsíčního průzkumu, který monitoruje spotřebitelskou náladu domácností během epidemie Covid-19 v ČR a na Slovensku.

Už od října minulého roku podíl domácností v Moravskoslezském kraji, které omezují své výdaje, kolísá okolo 30%. V Praze se tento podíl ve stejné době pohybuje okolo 37% domácností. V Bratislavě po výrazném snížení nákupů v říjnu nastal další kvalitativní skok v prosinci a od té doby je podíl domácností, které omezují své výdaje okolo 42%.

Nejvíce spotřebitelů šetří na oblečení. V únoru poprvé za celou dobu pandemie Covid-19 uvedla více než polovina spotřebitelů z Moravskoslezského kraje, že šetří na výdajích za oblečení. Jinak v průměru každý měsíc v období duben 2020 až únor 2021 odložení nákupu oblečení uvedlo 35% spotřebitelů. Tento údaj se příliš neliší od Bratislavského kraje, kde to bylo každý měsíc v průměru 37% spotřebitelů. Zajímavý je však pohled na omezení výdajů za oblečení z hlediska věku spotřebitele. Jak ukazuje graf níže, mladí Bratislavané omezují tyto nákupy méně než jejich čeští vrstevníci a málo „postiženou“ v této kategorii jsou také senioři nad 65 let v obou zemích.

1.png

V Bratislavském kraji již druhý měsíc po sobě uvádí rekordních téměř 80% respondentů, kteří omezili nákupy v shopping centrech. V České republice je to asi o 20% respondentů méně, což je zajímavé s ohledem na to, jakou intenzitu zde má Covid-19. Toto není navíc jen záležitost února, ale 20% rozdíl je možno sledovat už po několik měsíců nazpátek.

Částečně jsou nákupy v shopping centrech kompenzovány online nákupy a je pozitivním zjištěním, že starší spotřebitelé této výhody využívají v nemalé míře. V České republice uvádí více než pětina seniorů zvýšené nákupy online v době pandemie v porovnání s dobou před tím. V Bratislavském kraji je rozdíl mezi zvýšenými nákupy online od seniorů a ostatními spotřebiteli dokonce statisticky nevýznamný.

2.png

Více informací z únorového průzkumu najdete na webu www.nalada2020.eu