Příprava výzkumu

Každý projekt je specifický a každá vaše cílová skupina je jinak dosažitelná. Je tedy zřejmé, že pro optimální výzkum, je třeba zvážit více parametrů a navrhnout, jakým způsobem budou data sbírána. Navíc samozřejmě je také možné, že v rámci jednoho výzkumu budou kombinovány různé typy sběru dat – např. pro populaci 65+ se zvolí osobní sběr dat, a pro populaci do 65 se zvolí online dotazování.