Barometr image D-brand

Co je to Barometr image?

  • Barometr image měří základní ukazatele značky a umožňuje také sledovat, jaká je pozice dané značky ve srovnání s konkurencí. Přes budování značky lze budovat rovněž image celé společnosti.
  •  K vyjádčení image značky je použit souhrnný ukazatel - Barometr image

 

Co je obsahem?

Hlavní části - Deskriptory síly image značky

barometr01.png

1. Znalost značky

INDIKÁTORY: spontánní asociace, známost značky, zapamatovatelnost loga/reklamy, nezaměnitelnost značky.

POPIS: Znalost značky vypovídá o umístění značky v mysli zákazníka nebo spotřebitele. Dobře "ukotvená" značka má potom "výhodu" před značkou, kterou spotřebitel neidentifikuje. Sledujeme, do jaké míry je značka odlišena od jiných konkurenčních značek.

 

2. Emocionální hodnocení značky

INDIKÁTORY: sympatičnost značky, důvěra ve značku, prestiž značky

POPIS: pro identifikaci a přijetí výrobku a pro prožívání jeho image je klíčovým faktorem právě emoční prožitek spotřebitele.

 

3. Racionlní hodnocení značky

INDIKÁTORY: vnímaná kvalita značky, spokojenost zákazníků, výhody oproti ostatním značkám

POPIS: představuje informaci o tom, jak spotřebitel o značce přemýšlí případně jaké má se značkou zkušenosti.

 

4. Preference značky

INDIKÁTORY: ochota doporučit značku dále, důležitost značky pro zákazníka, loajalita ke značce

POPIS: představuje zásadní informace o tom, zda je značka pro zákazníka důležitá a bude součástí jeho nákupu také v budoucnosti.

 

Barometr image - souhrnný ukazatel

Deskriptory síly image značky jsou vstupem pro výpočet souhrnného ukazatele image značky - Barometr image:

barometr02.png

Jaké jsou hlavní výhody výzkumu Barometr image?

  • přináší komplexní pohled na značku z pohledu spotřebitelů
  • kontinuální pohled na značku
  • jednoduchý ukazatel umožňující měřit vnímání značky spotřebiteli, jeho sledování vývoje v čase i měření s konkurencí.

 

 

Více informací: