Velké gratulace Lence Mynářové

Pátek, Duben 20, 2018 - 11:45

 

Včera, 19. dubna 2018, byl Lence Mynářové ve Vladislavském sále Pražského hradu udělena Cena České podnikatelské rady pro udržitelná rozvoj (CBCSD) Inovace pro udržitelný rozvoj 2018 za projekt Hydal, který jsme pomáhali uvést na trh.

"Hydal přinesl koncept, v rámci kterého je biopolymer PHA, který slouží pro výrobu bioplastů a náhradu mikroplastů, vyroben z odpadu – použitého oleje. Biotechnologie Hydal je průlomovou inovací v globálním měřítku. Díky využití plně biologicky odbouratelného a biokompatibilního polymeru Hydal PHA se eliminuje poškození životního prostředí mikroplasty a plasty. Technologie je tzv. Zero Waste s o 50% nižší spotřebou energie než výroba PE."

 

O soutěži MANAŽER ROKU

Soutěž MANAŽER ROKU je v ČR jedinečná, žádná jiná neoceňuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Právem je považována za měřítko v této nelehké profesi. Soutěž soustavně 25 let vyhledává nejlepší manažerské osobnosti a příklady řídící praxe. V soutěži se do finále dostalo 1 487 finalistů, vyhlášeno bylo 59 Manažerů a Manažerek roku. Během 24 ročníků bylo do ní nominováno celkem 3 048 manažerů.

Soutěž sama doznala změny, v průběhu času vznikla Hodnotící komise a Národní komise, vypilovávala se kritéria hodnocení. Založena byla na tajném hlasování, propojilo se kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Součástí procesu výběru manažerů byla návštěva jejich působiště, zejména firem, a reporty. Další úpravou bylo, že TOP 10 nejlepších se přestala hodnotit podle pořadí a v roce 2003 byl zaveden vedle titulu Manažer roku i Manažerka roku. Záměrem bylo zviditelnit i ženy v manažerských funkcích. Novinkou je zavedení ceny za Inovace pro udržitelný rozvoj, která byla poprvé udělena v roce 2017. Ocenění reaguje na globální vývoj a společenské trendy, garantem ocenění je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Další informace najdete na www.manazerroku.cz