Novinky z ESOMAR

Neděle, Listopad 4, 2018 - 20:10

 

Agentura ESOMAR zveřejnila informace, týkající se trhu v oblasti výzkumu veřejného mínění:

  1. Průmyslový růst v oblasti výzkumu trhu činil 4 miliardy dolarů s mírou růstu + 3,3%.
  2. Celosvětový obrat výzkumu trhu činí 45,8 miliardy dolarů, z toho 76% pochází z prvních 5 trhů.
  3. Více než polovina veškerého výzkumu spadá pod pouhé tři segmenty.
  4. Značný nárůst objemu výzkumu se týká kvantitativních výzkumů.
  5. Jedná se o odvětví, které od roku 2015 zaznamenává pokračující růst.

Více na webu esomar.org